doplňovací

fr en bg cs da de et el es fi lv lt hu it mt nl pl pt ro sk sl sv
Labelendoplňovací
Labelen(a) Vsakovací studny zvodně: Užívají se k doplňování vody do vyčerpaných zvodní umělou infiltrací vody z různých zdrojů, jako jsou jezera, potoky, domácí čistírny odpadních vod, další zvodně atd.
Definitionen(a) Aquifer Recharge Wells: Used to recharge depleted aquifers by injecting water from a variety of sources such as lakes, streams, domestic wastewater treatment plants, other aquifers, etc.(b) Saline Water Intrusion Barrier Wells: Used to inject water into fresh water aquifers to prevent intrusion of salt water into fresh water aquifers.(c) Subsidence Control Wells: Used to inject fluids into a non-oil or gas-producing zone to reduce or eliminate subsidence associated with overdraft of fresh water.en
Exact matchenhttp://inspire.ec.europa.eu/codelist/ActiveWellTypeValue/recharge