ochranná hráz

fr en bg cs da de et el es fi lv lt hu it mt nl pl pt ro sk sl sv
Labelenochranná hráz
LabelenUmělý násyp vybudovaný podél břehu vodního toku nebo mořské úžiny za účelem ochrany pevniny před povodněmi nebo svedení odtoku do koryta.
DefinitionenAn artificial embankment constructed along the bank of a watercourse or an arm of the sea, to protect land from inundation or to confine streamflow to its channel.en
Exact matchenhttp://inspire.ec.europa.eu/codelist/AnthropogenicGeomorphologicFeatureTypeValue/artificialLevee