poklesová oblast (antropogenní)

fr en bg cs da de et el es fi lv lt hu it mt nl pl pt ro sk sl sv
Labelenpoklesová oblast (antropogenní)
LabelenOblast, v níž dochází k procesu klesání vyvolanému lidskou činností, například v důsledku podpovrchového dobývání, tunelování, těžby uhlovodíků nebo čerpání podzemní vody.
DefinitionenAn area subject to a process of subsidence induced by anthropogenic activities, for example subsurface mining, tunneling, hydrocarbon or groundwater production.en
Exact matchenhttp://inspire.ec.europa.eu/codelist/AnthropogenicGeomorphologicFeatureTypeValue/subsidenceAreaAnthropogenic