Průzkum proudění podzemních vod, chemických vlastností podzemních vod, transportu částic, rozpuštěných látek a energie, jakož i řízení udržitelného využívání zdrojů podzemních vod.

fr en bg cs da de et el es fi lv lt hu it mt nl pl pt ro sk sl sv
LabelenPrůzkum proudění podzemních vod, chemických vlastností podzemních vod, transportu částic, rozpuštěných látek a energie, jakož i řízení udržitelného využívání zdrojů podzemních vod.
Labelenhydrogeologický průzkum, vodní hospodářství
DefinitionenExamination of groundwater flow, the chemical properties of ground water, and transport of particles, solutes, and energy, as well as the management of the sustainable use of ground water resources.en
Exact matchenhttp://inspire.ec.europa.eu/codelist/BoreholePurposeValue/hydrogeologicalSurvey