Snižování hladiny podzemních vod s cílem zabránit, aby hladina podzemní vody dosáhla znečištěných míst.

fr en bg cs da de et el es fi lv lt hu it mt nl pl pt ro sk sl sv
LabelenSnižování hladiny podzemních vod s cílem zabránit, aby hladina podzemní vody dosáhla znečištěných míst.
Labelenzmírňování následků
DefinitionenLowering of the groundwater level to prevent the groundwater table to reach polluted sites.en
Exact matchenhttp://inspire.ec.europa.eu/codelist/BoreholePurposeValue/mitigation