geologická interpretace

fr en bg cs da de et el es fi lv lt hu it mt nl pl pt ro sk sl sv
Labelengeologická interpretace
LabelenKompilace a syntéza všech dostupných geologických informací za účelem získání co nejpřesnějšího modelu zdroje nerostné suroviny.
DefinitionenCompilation and synthesis of all the available geological information in order to get an as precise as possible model of the mineral resource.en
Exact matchenhttp://inspire.ec.europa.eu/codelist/ExplorationActivityTypeValue/geologicalInterpretation