důlní díla

fr en bg cs da de et el es fi lv lt hu it mt nl pl pt ro sk sl sv
Labelendůlní díla
LabelenPrůzkumná důlní díla zaměřená na získání podrobnějších informací o ložisku a umožňující odebrat rozsáhlé vzorky nerostné suroviny pro podrobné zkoušky její upravitelnosti.
DefinitionenReconnaissance workings aimed at getting a better understanding of the deposit, and allowing to get large ore samples for detailed beneficiation tests.en
Exact matchenhttp://inspire.ec.europa.eu/codelist/ExplorationActivityTypeValue/miningWorkings