chronostratigrafická jednotka

fr en bg cs da de et el es fi lv lt hu it mt nl pl pt ro sk sl sv
Labelenchronostratigrafická jednotka
LabelenGeologická jednotka, která obsahuje všechny horniny vzniklé během určitého úseku geologického času.
DefinitionenGeologic unit that includes all rocks formed during a specific interval of geologic timeen
Exact matchenhttp://inspire.ec.europa.eu/codelist/GeologicUnitTypeValue/chronostratigraphicUnit