fragmentární vyvřelý materiál

fr en bg cs da de et el es fi lv lt hu it mt nl pl pt ro sk sl sv
Labelenfragmentární vyvřelý materiál
LabelenVyvřelý materiál v nespecifikovaném stavu zpevnění, u něhož se více než 75 procent horniny skládá z úlomků vzniklých v důsledku magmatických horninotvorných procesů.
DefinitionenIgneous material of unspecified consolidation state in which greater than 75 percent of the rock consists of fragments produced as a result of igneous rock-forming process.en
Exact matchenhttp://inspire.ec.europa.eu/codelist/LithologyValue/fragmentalIgneousMaterial