aluviální a fluviální prvky

fr en bg cs da de et el es fi lv lt hu it mt nl pl pt ro sk sl sv
Labelenaluviální a fluviální prvky
LabelenGeomorfologické typy a tvary zemského povrchu vztahující se převážně k soustředěnému vodnímu toku (toku v korytě).
DefinitionenGeomorphologic landscapes and landforms dominantly related to concentrated water flow (channel flow).en
Exact matchenhttp://inspire.ec.europa.eu/codelist/NaturalGeomorphologicFeatureTypeValue/alluvialFluvial