uzávěr svahu

fr en bg cs da de et el es fi lv lt hu it mt nl pl pt ro sk sl sv
Labelenuzávěr svahu
LabelenGeomorfologická část kopců a hor, skládající se z výchozu obnažené horniny, který je obvykle strmější než přirozený úhel sklonu osypového svahu nacházejícího se bezprostředně pod ním a z něhož na tento svah opadávají úlomky hornin a jiné sedimenty; nejčastěji se vyskytuje na bocích skalních hřebenů a na zaříznutých svazích a může zahrnovat celý týlní svah či ostroh nebo jeho část.
DefinitionenA geomorphologic component of hills and mountains consisting of an outcrop of bare rock that sheds rock fragments and other sediments to, and commonly stands more steeply than the angle of repose of, the colluvial slope immediately below; most commonly found on shoulder and back slope positions, and can comprise part or all of a nose slope or side slope.en
Exact matchenhttp://inspire.ec.europa.eu/codelist/NaturalGeomorphologicFeatureTypeValue/freeFace