tvarová kóta

fr en bg cs da de et el es fi lv lt hu it mt nl pl pt ro sk sl sv
Labelentvarová kóta
LabelenDoplňující kóta odhadnutá nebo interpolovaná z okolních výšek v oblastech, kde existuje jen málo vrstevnic nebo jiných výškových informací.
DefinitionenA supplementary spot height, estimated or interpolated from surrounding heights, in areas where few contour lines or other height information exist.en
Exact matchenhttp://inspire.ec.europa.eu/codelist/SpotElevationTypeValue/formSpot