běžná kóta

fr en bg cs da de et el es fi lv lt hu it mt nl pl pt ro sk sl sv
Labelenběžná kóta
LabelenProstorový objekt kóty, která nenaplňuje popis žádné z ostatních hodnot v aktuálním číselníku.
DefinitionenSpot elevation spatial object not fulfilling the description of any of the other values in the current code list.en
Exact matchenhttp://inspire.ec.europa.eu/codelist/SpotElevationTypeValue/generic