Odvozený (referenční) půdní profil

fr en bg cs da de et el es fi lv lt hu it mt nl pl pt ro sk sl sv
LabelenOdvozený (referenční) půdní profil
DefinitionenPůdní profil, který není umístěn přímo v terénu a který slouží jako referenční profil pro konkrétní půdní typ na určitém území.
Exact matchenhttp://uri.docinspire.eu/eutext/spatialobjecttype/so:DerivedSoilProfile
Exact matchenhttp://inspire.ec.europa.eu/featureconcept/DerivedSoilProfile