Nadmořská výška – pokrytí v souřadnicové síti

fr en bg cs da de et el es fi lv lt hu it mt nl pl pt ro sk sl sv
LabelenNadmořská výška – pokrytí v souřadnicové síti
DefinitionenSpojité pokrytí, které pro pokrytí své domény používá systematické mozaikování na základě pravidelné čtyřúhelníkové souřadnicové sítě, kde je zpravidla známa hodnota vlastnosti nadmořské výšky pro každý z bodů této sítě, které tuto doménu tvoří.
Exact matchenhttp://uri.docinspire.eu/eutext/spatialobjecttype/el-cov:ElevationGridCoverage
Exact matchenhttp://inspire.ec.europa.eu/featureconcept/ElevationGridCoverage