Spodní hranice nadmořské výšky

fr en bg cs da de et el es fi lv lt hu it mt nl pl pt ro sk sl sv
LabelenSpodní hranice nadmořské výšky
DefinitionenNadmořská výška, která vymezuje spodní hranici objektu letecké dopravní sítě.
Exact matchenhttp://uri.docinspire.eu/eutext/spatialobjecttype/tn-a:LowerAltitudeLimit
Exact matchenhttp://inspire.ec.europa.eu/featureconcept/LowerAltitudeLimit