Kilometrovník

fr en bg cs da de et el es fi lv lt hu it mt nl pl pt ro sk sl sv
LabelenKilometrovník
DefinitionenReferenční značka umístěna podél cesty v dopravní síti, většinou v pravidelných intervalech, která označuje vzdálenost od začátku cesty nebo od nějakého jiného referenčního bodu k bodu, kde je značka umístěna.
Exact matchenhttp://uri.docinspire.eu/eutext/spatialobjecttype/tn:MarkerPost
Exact matchenhttp://inspire.ec.europa.eu/featureconcept/MarkerPost