Pozorovaný půdní profil

fr en bg cs da de et el es fi lv lt hu it mt nl pl pt ro sk sl sv
LabelenPozorovaný půdní profil
DefinitionenKonkrétní půdní profil nacházející se na určitém místě, který je popsán na základě sledování v půdní jámě nebo v sondě.
Exact matchenhttp://uri.docinspire.eu/eutext/spatialobjecttype/so:ObservedSoilProfile
Exact matchenhttp://inspire.ec.europa.eu/featureconcept/ObservedSoilProfile