Oblast silniční služby

fr en bg cs da de et el es fi lv lt hu it mt nl pl pt ro sk sl sv
LabelenOblast silniční služby
DefinitionenPlocha připojená k silnici a určená k poskytování konkrétních služeb pro ni.
Exact matchenhttp://uri.docinspire.eu/eutext/spatialobjecttype/tn-ro:RoadServiceArea
Exact matchenhttp://inspire.ec.europa.eu/featureconcept/RoadServiceArea