Oblast systému rozdělení plavebního provozu

fr en bg cs da de et el es fi lv lt hu it mt nl pl pt ro sk sl sv
LabelenOblast systému rozdělení plavebního provozu
DefinitionenProstorový objekt oblasti, který je součástí systému rozdělení plavebního provozu.
Exact matchenhttp://uri.docinspire.eu/eutext/spatialobjecttype/tn-w:TrafficSeparationSchemeArea
Exact matchenhttp://inspire.ec.europa.eu/featureconcept/TrafficSeparationSchemeArea