Prvek sítě veřejných služeb

fr en bg cs da de et el es fi lv lt hu it mt nl pl pt ro sk sl sv
LabelenPrvek sítě veřejných služeb
DefinitionenZákladní abstraktní typ, který představuje prvek sítě veřejných služeb v síti veřejných služeb. Každý prvek v síti veřejných služeb zajišťuje určitou funkci, která je předmětem zájmu v síti veřejných služeb.
Exact matchenhttp://uri.docinspire.eu/eutext/spatialobjecttype/us-net-common:UtilityNetworkElement
Exact matchenhttp://inspire.ec.europa.eu/featureconcept/UtilityNetworkElement