Krajinný pokryv

fr en bg cs da de et el es fi lv lt hu it mt nl pl pt ro sk sl sv
LabelenKrajinný pokryv
DefinitionenFyzický a biologický pokryv zemského povrchu, včetně uměle vytvořených ploch, zemědělských oblastí, lesů, přirozených a částečně přirozených oblastí, mokřadů, vodních těles.
Exact matchenhttp://uri.docinspire.eu/eutext/theme/lc
Exact matchenhttp://inspire.ec.europa.eu/theme/lc