Využití území

fr en bg cs da de et el es fi lv lt hu it mt nl pl pt ro sk sl sv
LabelenVyužití území
DefinitionenÚzemí popsané podle své současné a plánované funkce nebo společensko-hospodářských účelů (např. obytné, průmyslové, obchodní, zemědělské, lesnické, rekreační).
Exact matchenhttp://uri.docinspire.eu/eutext/theme/lu
Exact matchenhttp://inspire.ec.europa.eu/theme/lu