Oblasti ohrožené přírodními riziky

fr en bg cs da de et el es fi lv lt hu it mt nl pl pt ro sk sl sv
LabelenOblasti ohrožené přírodními riziky
DefinitionenZranitelné oblasti označené podle přírodního nebezpečí (všechny povětrnostní, hydrologické, seismické a sopečné úkazy, jakož i ničivé požáry, které mohou mít vzhledem ke svému výskytu, závažnosti a četnosti vážný dopad na společnost), např. povodně, sesuvy a sesedání půdy, laviny, lesní požáry, zemětřesení, sopečné výbuchy.
Exact matchenhttp://uri.docinspire.eu/eutext/theme/nz
Exact matchenhttp://inspire.ec.europa.eu/theme/nz