Ortofotosnímky

fr en bg cs da de et el es fi lv lt hu it mt nl pl pt ro sk sl sv
LabelenOrtofotosnímky
DefinitionenObrazová data pořízená satelitními nebo leteckými čidly vztažená k zemskému povrchu pomocí zeměpisné soustavy souřadnic.
Exact matchenhttp://uri.docinspire.eu/eutext/theme/oi
Exact matchenhttp://inspire.ec.europa.eu/theme/oi