Výrobní a průmyslová zařízení

fr en bg cs da de et el es fi lv lt hu it mt nl pl pt ro sk sl sv
LabelenVýrobní a průmyslová zařízení
DefinitionenMísta s průmyslovou výrobou, včetně zařízení, na která se vztahuje směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění (1), a zařízení na jímání vody, těžbu, skladiště a úložiště.
Exact matchenhttp://uri.docinspire.eu/eutext/theme/pf
Exact matchenhttp://inspire.ec.europa.eu/theme/pf